Przejdź do treści

SimJunior

SimJunior to interaktywny symulator pediatryczny stworzony przez firmę Laerdal we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, aby spełnić potrzeby edukacyjne i treningowe pracowników służby zdrowia.

Realistyczny, pełnopostaciowy symulator do pediatrycznych sytuacji nagłych

SimJunior przedstawia 6-letniego chłopca, który symuluje szeroką gamę stanów, od zdrowego, mówiącego dziecka do niereagującego pacjenta w stanie krytycznym, bez parametrów życiowych.

SimJunior pozwala uczestnikom szkolenia skupić się na szerokiej gamie umiejętności pediatrycznych, aby zdobyć doświadczenie w zakresie zagrażających życiu stanów występujących u dzieci.

SimJunior, dostępny z szerokim wyborem usług technicznych i edukacyjnych, a także z zatwierdzonymi treściami symulacyjnymi, jest pełnym rozwiązaniem do treningu symulacyjnego w ramach pediatrycznych programów treningowych.

Opcje obsługi i podsumowania

Zintegrowane podsumowanie

Rejestracja, udostępnianie i podsumowanie sesji treningowych za pomocą zsynchronizowanych danych audio, wideo i dotyczących symulacji, pochodzących z jednej z opcji podsumowania firmy Laerdal:

SimView – zintegrowane rozwiązanie do podsumowań pozwalające na dokładniejsze przeanalizowanie zdarzeń, jakie zaistniały podczas symulacji.
SimView Mobile – doskonała opcja do prowadzenia podsumowania na bieżąco – system jest przenośny, lekki i łatwy w konfiguracji.
Session Viewer – pozwala na rejestrację danych audio i wideo z 1 kamery internetowej USB HD, zsynchronizowanych z dziennikiem danych SimPad PLUS lub LLEAP.

Integracja symulowanego monitora pacjenta zwiększa realizm kliniczny i stanowi wyzwanie dla umiejętności myślenia... Integracja symulowanego monitora pacjenta zwiększa realizm kliniczny i stanowi wyzwanie dla umiejętności myślenia krytycznego.

Monitor pacjenta

Współpraca, aby poprawić wyniki dzieci

Ten symulator, stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, daje nowe możliwości wprowadzenia najnowszych technologii do programów treningowych w neonatologii i pediatrii.

Połączenie tego produktu oraz treści edukacyjnych stworzonych i zatwierdzonych przez organizacje takie jak Amerykańska Akademia Pediatryczna pozwoli uczestnikom szkolenia doskonalić umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi, a tym samym poprawić wyniki pacjentów.

SimJunior to interaktywny symulator pediatryczny stworzony przez firmę Laerdal we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, aby spełnić potrzeby edukacyjne i treningowe pracowników służby zdrowia.

Oddychanie

 • Symulowany oddech spontaniczny

 • Widoczne unoszenie klatki piersiowej

 • Zmienna częstotliwość oddechu

 • Wiele odgłosów z górnych dróg oddechowych, zsynchronizowanych z oddechem

 • Wykrywanie mechanicznej wentylacji (w tym także brak wentylacji)

 • Możliwość stosowania worka samorozprężalnego

 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe

 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą (opcjonalny monitor pacjenta)

 • Powikłania oddechowe Prawe i lewe płuco może być zamknięte lub otwarte, aby pozwolić na wentylację

  • Obustronny ruch klatki piersiowej przy oddechu spontanicznym
  • Jednostronne uniesienie klatki piersiowej przy intubacji prawego oskrzela głównego
  • Jednostronne i obustronne szmery oddechowe
 • Prawe i lewe płuco może być zamknięte lub otwarte, aby pozwolić na wentylację

Drogi oddechowe

Drogi oddechowe symulatora SimJunior są wymodelowane anatomicznie aż do poziomu tchawicy.

 • Realistyczne drogi oddechowe z punktami orientacyjnymi

 • Intubacja ustna i nosowa

 • Wprowadzanie maski LMA lub rurki dotchawiczej

 • Obrzęk języka

 • Zgłębnik nosowo-żołądkowy

 • Chrząstka pierścieniowata

 • Odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy (brak czujnika)

Kardiologia

 • Defibrylacja i kardiowersja

 • Czas trwania

 • Bogata biblioteka EKG

 • Liczne tony serca zsynchronizowane z EKG

 • Monitorowanie rytmu EKG (3 odprowadzenia)

 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG (opcjonalny monitor pacjenta)

Uciśnięcia klatki piersiowej

 • Zgodny z wytycznymi AHA z 2015 roku i ERC

 • Uciśnięcia klatki piersiowej w trakcie RKO generują wyczuwalne tętno szyjne, krzywą ciśnienia krwi oraz artefakty EKG

 • Wykrywanie i rejestracja serii uciśnięć w dzienniku danych

Dostęp naczyniowy

 • Dostęp dożylny (prawe ramię i dłoń)

 • Dostęp doszpikowy (prawa kość piszczelowa)

Krążenie

 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa

 • Obustronne tętno na tętnicy szyjnej i jednostronne tętno ramienne i promieniowe (po lewej stronie), zsynchronizowane z EKG

 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi

 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna

Odgłosy

 • Serce

 • Płuco

 • Jelito

 • Głos pacjenta

  • Nagrane dźwięki

  • Mikrofon bezprzewodowy

Inne funkcje

 • Wymienne źrenice

  • Prawidłowe, rozszerzone, zwężone
 • Konwulsje

Session Viewer (obsługa za pomocą komputera)

 • Nagrywanie za pomocą kamery internetowej

 • Przeglądanie dziennika zdarzeń razem z synchronizowanymi danymi z monitora pacjenta oraz materiału wideo z pomieszczenia

Monitor pacjenta (opcja)

 • Bardzo duże możliwości konfiguracji

 • Symulacja wielu parametrów, w tym:

  • Częstość akcji serca, EKG, SpO2, NIBP, etCO2

 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG

Usługi szkoleniowe

 • Wprowadzenie do symulatora SimJunior

 • Programowanie scenariuszy

 • Usługi edukacyjne dostosowane do potrzeb klienta

Usługi techniczne

 • Profesjonalna instalacja

 • Konserwacja zapobiegawcza

 • Przedłużona gwarancja

Dodatkowe wyposażenie

277-00001

Dziecięce moduły urazowe

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.