Rätt utbildning gör hela skillnaden

De första 10 minuterna är avgörande för ett för tidigt fött spädbarn. När komplikationer uppstår måste vårdpersonalen vara beredd på att ge vård av god kvalitet. Premature Anne hjälper till att förbereda vårdpersonalen genom realistiska erfarenheter, i syfte att rädda de allra minstas liv.

 

  Spädbarnsdocka i realistisk prematur storlek.
  Anatomiskt korrekt luftväg utformad för övning av luftvägsmoment, inklusive införande av endotrakealtub.
  Ger realistisk övningserfarenhet av neonatal återupplivning enligt NRP (American Academy of Pediatrics Neonatal Resuscitation Program™).
  Funktionerna som Premature Anne erbjuder är utformade efter målen i AAP:s kursplan för neonatal återupplivning, NRP (Neonatal Resuscitation Program).
  Premature Anne är lätt att flytta och kan användas i olika kliniska sammanhang, inklusive transportsituationer.

      

      

Välj den konfiguration som uppfyller era utbildningsmål.

Prematur Anne Task Trainer

När den används som färdighetstränare är Premature Anne utformad för att hjälpa kursdeltagarna att utveckla sin kompetens genom att öva sina färdigheter.

Premature Anne Task Trainer syftar till att stärka färdigheter på följande områden:

 • Luftvägsbehandling
 • Bröstkompressioner
 • Kärltillgång (navelsträng)
 • Övning i kanylsättning på förberedda IV-platser utan vätska

Premature Anne Task Trainer finns i följande uppsättningar:

Premature Anne med SimPad PLUS

När Premature Anne kombineras med SimPad PLUS får kursdeltagarna uppleva scenarier som simulerar verkliga erfarenheter.

Övningsscenarier kan genomföras på plats för att förstärka och förbättra kommunikationen inom arbetslaget i den miljö där de vanligtvis arbetar. Dessa realistiska simuleringar bidrar till att stärka deltagarnas förmåga att bedöma, diagnostisera och behandla för tidigt födda barn som en del av ett team.

Det finns två konfigurationer av Premature Anne med SimPad PLUS:

AAP Premature Anne-paketet består av Premature Anne-simulatorn och en handhållen SimPad PLUS-fjärrkontroll med åtta förprogrammerade scenarier, skrivna av AAP (American Academy of Pediatrics) utifrån deras program för neonatal återupplivning NRP (Neonatal Resuscitation Program™).

Neonatal Resuscitation Program™-scenarier är utformade för återupplivning av ett 25 veckor gammalt spädbarn med följande metoder:

  • Övertrycksventilering och CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
  • Övertrycksventilering och endotrakeal intubering
  • Övertrycksventilering , endotrakeal intubering och bröstkompressioner
  • Övertrycksventilering , endotrakeal intubering, bröstkompressioner och medicinering
  • CPAP, syretillförsel och orogastrisk sond
  • Övertrycksventilering , CPAP, intubering och administrering av surfaktant
  • Intubering, bröstkompressioner och sättning av navelkärlskateter: etik och vård i livets slutskede
  • Återupplivning av 25 veckor gamla nyfödda tvillingar

    

    

Partnerskap för bättre resultat för prematura spädbarn

Premature Anne Task Trainer är utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics och ger nya möjligheter att integrera den senaste tekniken i utbildningsprogram för omhändertagande av för tidigt födda spädbarn.

Genom att kombinera Premature Anne Task Trainer och pedagogiskt innehåll utvecklat och validerat av American Academy of Pediatrics ges kursdeltagarna möjlighet att bemästra de färdigheter som krävs för att ta hand om för tidigt födda barn, vilket i slutänden ger bättre behandlingsresultat.

     

   

Träningsvideor för Premature Anne Task Trainer

Introduktion till Premature Anne Task Trainer

Videon ger en översikt över Premature Anne Task Trainer och dess funktioner.

Uppackning av Premature Anne Task Trainer

Videon ger en översikt över utrustningen som medföljer Premature Anne Task Trainer och hur dockan ska förvaras.

Så förbereder du Premature Anne Task Trainer för användning

Förbered Premature Anne Task Trainer för användning genom att följa de enkla stegen som beskrivs i den här videon.

Öva dina färdigheter med Premature Anne Task Trainer

Rätt utbildning gör hela skillnaden. Videon visar de olika färdigheter som kan övas med Premature Anne Task Trainer, t.ex. ventilering, intubering, katetersättning, IV-sättning, bröstkompressioner med mera ...

Så rengör du Premature Anne Task Trainer

Rengör enkelt Premature Anne Task Trainer genom att följa anvisningarna i den här videon. Rengöring bör ske så snart träningen har avslutats så att dockan kan förvaras på rätt sätt.