Laerdal ALS Baby kan användas för scenarioträning, men också för exceptionellt realistisk individuell träning i avancerad återupplivning, inklusive luftvägsbehandling, professionell HLR, kärlåtkomst och EKG-övervakning med 4 avledningar. Används i CEPS-utbildningen!

  • Ventilation med mask och andningsballong
  • Sellick-manöver
  • Intubation (oral och nasal)
  • Införande av Laryngeal Mask Airway (LMA)
  • HLR*
  • EKG med 4 avledningar
  • Intraosseöst insättande av nål med aspiration av simulerad benmärg
  • Finns med HeartSim 200 Rhythm Simulator

*Rekommenderas inte för ventilation med mun till mun/mun till mask.