Gå vidare till
Öppna vägledning
Man being given CPR with the help of CPR feedback device Man being given CPR with the help of CPR feedback device

CPRmeter 2

Mät för att förbättra

I de kritiska första ögonblicken av ett hjärtstillestånd hjälper CPRmeter 2 de första livräddarna på plats att optimera sin hjärt- och lungräddning genom att tillhandahålla återkoppling i realtid för viktiga HLR-parametrar.