Gå vidare till

TruMonitor

Verklighetstrogen ACLS-simuleringsträning
Gå till avsnitt

En ny nivå av tillförlitlighet

Ge vårdgivare en realistisk plattform som erbjuder utbildning

TruMonitor är en fristående utbildningslösning som gör att eleverna kan tolka vitalparametrar på samma sätt som de kommer att göra under verkliga kliniska förhållanden. Med TruMonitor kommer dina elever att uppleva realistiska träningsscenarier, med tonvikt på att diagnostisera och förbättra kritiska färdigheter i beslutsfattandet.

Instruktörer kan skapa och kontrollera olika scenarier för att genomföra verklighetstrogen medicinsk simuleringsträning. Studenter kan lära sig hur man reagerar på förändringar i vitalparametrar, hur man tolkar EKG, hur man utför pacing och defibrillering och hur mer relevanta åtgärder kan introduceras när scenariot utvecklas.

Med endast två surfplattor (IOS eller Android) kan instruktörer och elever se och arbeta med en utbildningslösning som tar ACLS-utbildning till nästa nivå. TruMonitor är ett kostnadseffektivt alternativ till att använda riktig utrustning och kan användas i alla utbildningssituationer - på plats, in-situ, i klassrummet eller på distans – oberoende av var studenten eller instruktören befinner sig.

Starta a gratis provperiod

Förbättrad tillförlitlighet med ACLS-simuleringsträning

Chest compression fraction.pngAlltid uppdaterad

Regelbundna programuppdateringar håller TruMonitor uppdaterad.

Pulse.png40+ EKG

Låt eleverna träna på en mängd olika EKG-rytmer för att öka kunskapen och kompetensen.

Shock.pngDefib och pacing

Studenter kan träna säkert i en simulerad miljö utan någon risk för elchock för studenter eller andra personer.

Ruler.pngScenarieskapare

Använd förinstallerade scenarier eller skapa skräddarsydda scenarier med hjälp av den inbäddade scenarieskaparen.

Smartphone.pngKlinisk undersökning 

Förbättra inlärningsutbildningen genom att introducera labbresultat, röntgen, ultraljud och CT-skanningar - eller ladda upp kliniska bilder från din kamerarulle.

E-simulation.pngDistansutbildning 

Skapa engagerande inlärningsupplevelser oberoende av var elever eller instruktörer befinner sig.

Levels increasing.pngTrendtidsfunktion

Att göra gradvisa förändringar hjälper till att fokusera på elevernas handlingar istället för att ständigt interagera med enheten.

Chest compression fraction.pngHLR-återkoppling i realtid

Ge eleverna förtroendet i att de ger bästa möjliga HLR på alla erfarenhetsnivåer med återkoppling i realtid.

Kombinera TruMonitor med TruVent

Lägg till realism i respiratorutbildningen

Kombinera TruVent och TruMonitor för distansträning i respiratorvård. De två lösningarna är helt synkroniserade och förändringar i vitalparametrar återspeglas mellan enheter och appar. Lägg till realism i din träning genom att dela bilder av labbresultat, röntgen och ultraljud mellan TruVent och TruMonitor.

Läs mer om TruVent

Översikt