Gå vidare till

ShockLink Connections

ShockLink kan för närvarande ansluta till följande defibrillatorer:

Philips

 

Det behövs ingen adapter för att ansluta ShockLink till kompatibla defibrillatorerna som står listade.

XL+

MRx

FR3

FR2

FRx

Zoll

Vissa Zoll-defibrillatorer kräver en speciell installation, riktlinjer till anslutning finns på denna länk.

AED Plus®

AED Pro®

X series®

Zoll Propaq® Series

Zoll Propaq® MD Series

Physio Control

Den här adaptern krävs för att ansluta till de kompatibla defibrillatorer som står listade.

LIFEPAK® 10

LIFEPAK® 12

LIFEPAK® 15

LIFEPAK® 20

LIFEPAK® 500

LIFEPAK® 1000

LIFEPAK® CR Plus

Inget produktstöd bör utläsas

Med ShockLink är det möjligt att ansluta en skarp hjärtstartare till en träningsdocka, och på så sätt åstadkomma... Med ShockLink är det möjligt att ansluta en skarp hjärtstartare till en träningsdocka, och på så sätt åstadkomma en mer realistisk träningssituation vid HLR-träning med hjärtstartare.

ShockLink

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.