Gå vidare till
Öppna vägledning

Adult IO Leg

Verklighetstroget ben med simulerat tibia/skenben anpassat för träning av intraosseös nålsättning. Möjlighet att medicinera och ge vätsketillförsel via infusion.