Gå vidare till

Adult IO Leg

Verklighetstroget ben med simulerat tibia/skenben anpassat för träning av intraosseös nålsättning. Möjlighet att medicinera och ge vätsketillförsel via infusion.

Produktinformation

Verklighetstroget ben med simulerat tibia/skenben anpassat för träning av intraosseös nålsättning. Möjlighet att medicinera och ge vätsketillförsel via infusion.

Egenskaper:

  • Palpabla landmärken vid den proximala tibia tuberositeten underlättar rätt lokalisering.
  • Simulerad tibia ger realistiskt motstånd när nålen går igenom ben in I benmärgen.
  • Simulerad benmärg kan aspireras för verifiering av nålens placering.
  • Läkemedels administrering och infusion stöds upp till 1000 ml.

Innehåller:

  • Naturtroget ben med utbytbar IO tibiamodul. 
  • Huden fästs med kardborre. Det för att kunna rotera injektionsstället, samt för att kunna utföra enkla hudförändringar.
  • Benatrappen kan användas fristående eller ledad till en av Laerdals simulatorer.

Kompatibla simulatorer: ALS Simulator, Resusci Anne Simulator, MegaCode Kelly, Nursing Anne & Nursing Kelly.

Adult IO leg finns i att tillgå i tre olika utföranden, se under tillbehör.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.