Przejdź do treści
_8LR5933.jpg _8LR5933.jpg

World Restart a Heart Day

Bystander CPR saves lives

World Restart a Heart Day is a global awareness day aimed at increasing bystander CPR. From school children learning to save the life of a loved one, to healthcare providers refreshing their CPR skills, CPR training events are happening around the world today.

World Restart a Heart Day is the initiative of the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) and the European Resuscitation Council.

Czy wiesz co robić, gdy czyjeś serce nagle przestanie bić?

1 na 20 osób będzie kiedyś świadkiem zatrzymania krążenia. 

Do 70% przypadków zatrzymania krążenia dochodzi w domu.

Każda minuta bez RKO i defibrylacji oznacza, że szanse na przeżycie maleją o 7–10%.

Współczynnik przeżywalności poprawia się 3-krotnie, jeśli świadkowie zdarzenia wykonają RKO i defibrylację.

Materiały źródłowe

Gräsner, Jan-Thorsten et al. (2016). EuReCa ONE 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation, Volume 109, Pages 188–195. Z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957216300995

Tworzenie społeczności ratowników

Kluczowe jest podjęcie działania. Rozwiązaniem jest rozpowszechnienie szkoleń w zakresie RKO wśród członków społeczności. Wczesne rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia i podjęcie skutecznych działań znacząco zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia.

Inicjatywy mające na celu przeszkolenie dużych grup osób za pośrednictwem szkół lub organizacji wolontariackich odniosły sukces w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji, Singapurze, Korei, Wielkiej Brytanii i Danii.

Ciągłe zwiększanie współczynników przeżywalności

Laerdal wraz ze swoimi partnerami działa jak katalizator, aby pomóc naszym klientom wdrożyć programy poprawiające przeżywalność pacjentów. Od Ameryki po Australię, od Danii po Koreę – wyniki mówią same za siebie.

Program „A Nation of Lifesavers”

American Heart Association (AHA) oraz British Heart Foundation (BHF) wspólnie pracowały z firmą Laerdal, aby wdrożyć szeroko zakrojone programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do osób niezwiązanych z medycyną w ich społecznościach. W Stanach Zjednoczonych szkolenia z RKO odbywają rocznie ponad 2 miliony dzieci.

Trzykrotny wzrost współczynnika przeżycia w Danii

Dania to jeden z kilku krajów, gdzie wprowadzono ogólnonarodową inicjatywę na rzecz uczenia RKO. W ramach programu wprowadzono obowiązkowe szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i osób ubiegających się o prawo jazdy. Rozprowadzone zostały instruktażowe zestawy treningowe, zaoferowano wsparcie dyspozytorów służb ratowniczych, a w miejscach publicznych zainstalowano defibrylatory AED.

Służby ratownicze są ważne, aby zwiększyć przeżywalność pacjentów. Jednak nauczyliśmy się, że kluczem do przeżycia jest zaangażowanie społeczności.

dr Freddy Lippert, asystent na Uniwersytecie w Kopenhadze
dr Freddy Lippert, asystent na Uniwersytecie w Kopenhadze

Jak Laerdal może pomóc

Inicjatywy społeczne mające na celu zwiększenie liczby szkoleń w zakresie RKO są kluczowe dla zwiększenia przeżywalności. Wdrażając szeroko zakrojone programy mające na celu ćwiczenie RKO wraz z oceną poprawności wykonywanego treningu, możemy wspólnie pomóc uratować więcej istnień ludzkich.