Przejdź do treści

Fantom do drenażu i odbarczania klatki piersiowej

60230 Fantom do drenażu i odbarczania klatki piersiowej

Fantom do drenażu i odbarczania klatki piersiowej został skonstruowany pod kątem szczególnych wymagań związanych ze szkoleniem pracowników słuzby zdrowia w zakresie torakostomii i torakocentezy - wykonywanych chirurgicznie lub przy pomocy prowadnika.

Fantom umożliwia symulacje wprowadzania drenu do klatki piersiowej różnymi techniakmi, w tym przy pomocy naprowadzania ultrasonograficznego.

Idealny do szkoleń z zakresu ATLS

Umiejętności:

 • Odbarczanie odmy prężnej i drenaż klatki piersiowej (zarówno w 2-giej i 5-tej przestrzeni międzyżebrowej)
 • Wprowadzanie drenu do klatki piersiowej - otwarte lub z nacięciem skóry: rozpoznawanie prawidłowego położenia, chirurgiczne nacięcie, rozpreparowanie tkanek ściany klatki piersiowej natępo, perforacja opłucnej i kontrola palcem jamy opłucnej
 • Przyszycie drenu do ściany klatki piersiowej
 • Wprowadzenie drenu do klatki piersiowej pod kontrola ultrasonograficzną (metodą Seldingera), w tym również wykorzystanie bezpośredniego obrazu USG do pomocy przy wprowadzaniu igły oraz ultrasonograficzne rozpoznawanie struktur klatki piersiowej
 • Postępowanie w przypadku wysięku w opłucnej

Walory produktu:

 • Odtworzenie klatki piersiowej dorosłego mężczyzny z uniesionymi rękami
 • Charakterystyczne cechy anatomiczne tkanki kostnej i miękkiej: spojenie rękojeści mostka, obojczyki, żebra, mięsień piersiowy większy i mięsień najszerszy grzbietu
 • Wewnętrzne cechy anatomiczne widoczne w obrazie USG: struktury przeponowe i zapadnięte płuco
 • Użycie wkładki w wersji zaawansowanej pozwala uzyskać wrażenie oddychania w badaniu ultrasonograficznym
 • Zbiorniki powietrza do symulacji odbarczania zapewniają realistyczne wrażenie uwalniania powietrza po wprowadzeniu igły
 • Do symulacji wysięku w opłucnej zbiorniki można napełnić płynem lub sztuczną krwią
 • Obustronne wkładki do drenażu i odbarczania klatki piersiowej
 • Pozycja leżąca, siedziąca lub pochylona do przodu fantomu
 • Wymienne wkładki w przystępnej cenie

Zawartośc zestawu (nr katalogowy 60230):

 • 60231 Wkładki do odbarczania (x2)
 • 60232 Zaawansowane wkładki do drenażu klatki piersiowej (x2)
 • 60234Standardowe wkłądki do drenażu klatki piersiowej (x2)
 • 60240 Żebra (x12)
 • 60235 Ramka (lewa)
 • 60237 Ramka (prawa)
 • 60238 Płuco (x2)
 • 60239 Przepona (x2)
 • 1Tors
 • 1 Waliza

Nowy upgrade kit

 • 60243 Drenaż klatki piersiowej Upgrade Kit (może być stosowany w modelach zakupionych przed 2018 r.)
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.