Gå vidare till
Öppna vägledning
SimNewB Hero.jpg SimNewB Hero.jpg

Rädda fler små liv

Ökad patientsäkerhet

Nu introducerar vi NYA SimBaby och SimNewB

 

SimBaby och SimNewB är utvecklade för att möta specifika läromål, allt från daglig vård till kritiska akutsituationer. SimBaby och SimNewB ger en realistisk träningsupplevelse för att du ska nå dina läromål och för att ge de bästa förutsättnignarna till att rädda de allra minsta patienterna. 

SimBaby

SimBaby

SimBaby är en fristående simulator utformad för att hjälpa vårdpersonal att på ett effektivt sätt lära sig att känna igen och behandla kritiska tillstånd hos barn. 

Simulatorn SimBaby är en naturtrogen docka som föreställer en nio månader gammal patient och är utformad efter specifika utbildningsmål med fokus på initial bedömning och behandling.

SimNewB

SimNewB

SimNewB är en fristående spädbarnssimulator, utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics i syfte att hjälpa till att förbättra återupplivningen av nyfödda och uppfylla specifika utbildningsmål i riktlinjerna för neonatal återupplivning.

SimNewB är inriktad på spädbarnets första tio minuter i livet och ger realistisk övning i kritiska åtgärder som andningsstart och avancerad luftvägshantering.