Gå vidare till

SimBaby

Var förberedd på ge pediatrisk vård vid kritiska tillstånd
Gå till avsnittet

Avancerad utbildning i alla aspekter av pediatrisk vård

SimBaby är en fristående simulator utformad för att hjälpa vårdpersonal att på ett effektivt sätt lära sig att känna igen och behandla kritiska tillstånd hos barn. Simulatorn SimBaby är en naturtrogen docka som föreställer en nio månader gammal patient. Dockan är utformad efter specifika utbildningsmål med fokus på initial bedömning och behandling.

Öva på tidig bedömning, diagnos och åtgärd

Barn kan uppvisa fysiologiska reaktioner på trauma som skiljer sig från vuxnas. Att lära sig hur man effektivt identifierar och behandlar akuta andningssvårigheter, chock och hjärtstillestånd kan förbättra vårdpersonalens förmåga att agera med större självförtroende i en nödsituation.

Bedöm tid för kapillärfyllning.

Testa pupillens ljusreflex.

Ta pulsen bilateralt.

Hjälp till att förbättra kommunikationsförmåga och vårdkontinuitet

Våra förbättringar av SimBaby ger vårdpersonal möjlighet att träna i en säker och realistisk arbetslagscentrerad miljö och gör dem redo att fatta viktiga beslut. Vare sig det gäller akutfall, intensivvård eller sängnära utbildning för exempelvis vård i hemmet, kan övning av effektiv kommunikation och lagarbete med gott självförtroende och kompetens hjälpa till att förbättra patientresultaten.

Mått som ger återupplivning av högre kvalitet

SimBaby är utrustad med QCPR-teknik, vilket ger möjlighet till effektiv övervakning och förbättring av hjärt-lungräddningsresultaten.

Viktiga mätvärden inkluderar:

  • Korrekt kompressionsdjup
  • Lämplig kompressionstakt
  • Fullständigt kompressionsavslut
  • Tillräcklig aktiv tid
  • Adekvat ventilering

Realistisk anatomi säkerställer att deltagarna korrekt utför huvudlutning och haklyft, ser bröstkorgen höja sig samt får uppleva lämpligt bröstkorgsmotstånd.

Nå utbildningsmålen med lättanvända scenarion

Scenarion baserade på American Heart Associations Pediatric Advanced Life Support-program hjälper kursdeltagarna att förbereda sig för kritiska situationer i verkligheten utan att behöva agera under samma press som vid en faktisk akutsituation.

Laerdal erbjuder även hjälp att ta fram scenarion som är specialanpassade efter era behov. Tillsammans med era kliniska specialister kan våra utbildningsspecialister ta fram scenarion som följer standardiserade behandlingsprotokoll, vilket ger bättre utbildningsresultat och bättre klinisk effekt. Vi kan även hjälpa till med implementeringen av dessa scenarion på plats.

Tillbehör för styrning och avrapportering

SimPad PLUS

Med sitt intuitiva pekskärmsgränssnitt, sin mobila design, sina lättanvända scenarion och en integrerad datalogg, kan SimPad PLUS hjälpa er att enklare nå era utbildningsmål.

Instruktörsdator med LLEAP

Programvaran LLEAP samlar all styrning av datorstyrda Laerdal-simulatorer på ett och samma ställe. Den hjälper er också att genomföra simulatorutbildning och gör det enklare att utveckla nya scenarion för att uppfylla utbildningsmål.

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och avrapportera övningssessioner med synkroniserat ljud, video och simuleringsinformation från något av Laerdals alternativ för avrapportering.

Utvidga omfattningen utifrån utbildningsbehovet

Översikt

Specifikationer

Kön, ålder, storlek

Övningsdocka i helkroppsmodell
Tillgänglig
Pediatrisk
Tillgänglig

Skador / Trauma

Simulerat blod, inkluderat
Tillgänglig

Övrigt

Kroppsrörelse
Tillgänglig
Olika ljud
Tillgänglig
Syrgasmättnad
Tillgänglig
Variabla fontaneller
Tillgänglig

Luftvägsfunktioner

CO2-utandning
Tillgänglig
Luftvägskomplikationer (instruktörskontrollerade)
Tillgänglig
Luftvägsökat motstånd i höger och/eller vänster lunga
Tillgänglig
Luftvägsblockering (huvudlutning/haklyft, käklyft)
Tillgänglig
Auskultation av lungljud
Tillgänglig
Auskultation av lungljud vid ventilering
Tillgänglig
Införande av sugdränage – vänster mellanaxillärt
Tillgänglig
Endotrakealtuber – insättning, säkring och vård
Tillgänglig
Esofageal intubering
Tillgänglig
Val av lungljud från en eller två lungor
Tillgänglig
Uppblåsbart tungödem
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad mekanisk luftvägsförslutning
Tillgänglig
Intubering
Tillgänglig
Larynxmask
Tillgänglig
Laryngospasm
Tillgänglig
Lungljud som synkroniseras med andningsfrekvens
Tillgänglig
Nålbröstdekompression
Tillgänglig
Simulering av blockerad luftväg
Tillgänglig
Oral och nasal fiberoptisk intubering
Tillgänglig
Oral/nasal-införing i luftvägar
Tillgänglig
Orofaryngeala och nasofaryngeala luftvägar- införing och sugning
Tillgänglig
Syrgasförsörjningsmetoder
Tillgänglig
Övertrycksventilering
Tillgänglig
Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen
Tillgänglig
Intubering av höger huvudbronk
Tillgänglig
Krikoidtryck (Sellicks manöver)
Tillgänglig
Magauskultation för att verifiera korrekt positionering
Tillgänglig
Bukdekompression
Tillgänglig
Sugtekniker
Tillgänglig

HLR

Anatomiska landmärken
Tillgänglig
Bröstkompressioner
Tillgänglig
Kompressionsregistrering och återkoppling
Tillgänglig
Huvudlutning/haklyftsensorer
Tillgänglig
Ventileringsregistrering och -återkoppling
Tillgänglig
Ventilering med andningsballongmask (BVM)
Tillgänglig

Cirkulation

Auskultation av hjärtljud
Tillgänglig
Automatisk konvertering av EKG med defibrillering
Tillgänglig
Kramper/Anfall
Tillgänglig
Cyanos
Tillgänglig
Defibrillering (manuell/automatisk)
Tillgänglig
Defibrilleringssensorer
Tillgänglig
EKG-övervakning
Tillgänglig
Hjärtljud som synkroniseras med programmerbart EKG
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad EKG-rytm
Tillgänglig
Extern stimulering (pacing)
Tillgänglig

Blodtryck/puls

Justerbara bt-nivåer (systoliska/diastoliska)
Tillgänglig
Justerad hjärtfrekvens
Tillgänglig
Justerbar pulsstyrka
Tillgänglig
Bilaterala femoral-, vänster- och radiella pulser och brachialpulser
Tillgänglig
Blodtryck/puls
Tillgänglig
Blodtrycksauskultation
Tillgänglig
Korotkoffljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig
Pulsoxymeter
Tillgänglig
Pulsstyrka beroende på blodtryck
Tillgänglig
Pulserna är endast aktiva när de palperas
Tillgänglig
Synkroniserad med EKG
Tillgänglig

Mag-tarmkanalen

NG-sond - införing, omvårdnad och borttagande
Tillgänglig

Cirkulationskunskap och administrering av IV-läkemedel

IO-införing
Tillgänglig
Inläggning av venkateter
Tillgänglig
Realistisk flashback
Tillgänglig
Volyminfusion
Tillgänglig

Simulerad administrering

Skapa och redigera scenarier
Tillgänglig
Händelseloggning
Tillgänglig
Instruktörsdator
Tillgänglig
Bärbar dator
Tillgänglig
Logg
Tillgänglig
Patientmonitor med konfigurerbar visning av fysiologiska parametrar
Tillgänglig
PC-kontroll
Tillgänglig
Bärbar sats
Tillgänglig
Förprogrammerade scenarier
Tillgänglig
Simulerad patientmonitor
Tillgänglig
Webbkamera
Tillgänglig

SimStore-kursmaterial

Kursmaterial finns på SimStore.com
Tillgänglig
Scenarier för pediatriska avancerade livsuppehållande insatser (PALS)
Tillgänglig

Utbildningstjänster (tillval)

Programmering av egna scenarion
Tillgänglig
Anpassad introduktion
Tillgänglig
Introduktionskurs
Tillgänglig
Kurs för programmering av scenarion
Tillgänglig
Uppdatera kurs
Tillgänglig

Avrapportering

Avrapportering genom registrerade händelser
Tillgänglig
SimView
Tillgänglig
SimView Mobile
Tillgänglig
Avrapportering med video efteråt
Tillgänglig

Tekniska tjänster (tillval)

Förlängd garanti
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
Låneprogram (endast Nord- och Sydamerika)
Tillgänglig
Förebyggande underhåll
Tillgänglig
ValuePlus-paket
Tillgänglig

Ögonfunktioner

Utbytbara pupiller
Tillgänglig

Röstljud

Förinspelade röstljud
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

Programvara

SimPad PLUS Downloads

Use this link to download latest software to SimPad PLUS and manikin (LinkBox PLUS)

Kostnadsfria simulationsscenarion

Får ut det mesta av din simulator

Övriga dokument

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

SimBaby Light

246-00050

SimBaby Light

294.709,00 kr

Förväntat leveransdatum 24/08/2021