Gå vidare till

Resusci Baby QCPR (modell 2013-2019)

Resusci Baby QCPR har uppgraderats och finns tillgänglig i två nya konfigurationer. Den tidigare modellen upphörde 2019.

Förbruknings- och utbytesdelar till den Resusci Baby QCPR modell som upphört kommer att finnas tillgängliga till och med 2024.

Den nya och förbättrade Resusci Baby QCPR har uppdaterad teknologi för att bli kompatibel med den senaste generationens feedback-alternativ för QCPR och är omdesignad för att förbättra hela träningsupplevelsen.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.