Gå vidare till
Öppna vägledning

Cricoid Stick Simulator

Realistisk simulering av nål- och kirurgisk cricothyreotomi