Gå vidare till

Överbryggar gapet mellan simulering och verkliga patientmonitorer.

VitalsBridge

Använd din egen kliniska patientmonitor under simuleringsträningen för ökad verklighet i simuleringen.

 

VitalsBridge

Överbrygga gapet mellan simulering och verklig klinisk utrustning. VitalsBridges simulatorgränssnitt gör det möjligt för dig att använda din egen kliniska patientmonitor under simulatorträningen.

You must be logged in to submit the form.