Gå vidare till

Laerdal-SonoSim Procedure Trainer

Providing learners with an opportunity to practice using real ultrasound imagery in a safe yet realistic simulation environment, the Laerdal-SonoSim Procedure Trainer offers a unique training solution for ultrasound-guided procedure techniques for central line cannulation. 

Översikt

Nödvändiga procedurfärdigheter
Laerdal-SonoSim Procedure Trainer ger instruktören möjlighet att utbilda eleverna i nödvändiga färdigheter för att framgångsrikt kunna utföra ultraljudsguidade procedurer för insättning av centrala venkatetrar. Eleverna kan träna på sondplacering, kärlidentifiering samt spårning och hantering av nålspetsen i en säker men ändå realistisk simuleringsmiljö.


Skillbox
Den patenterade SonoSim® Skillbox inkluderas med varje Laerdal-SonoSim Procedure Trainer. Genom att SonoSim® Skillbox innehåller 5 olika ultraljudsguidade utbildningsfall ger den eleverna tillfälle att lära sig grundläggande färdigheter, såsom orientering och hantering av sonden samt kompression och Doppler.


Realistisk patientanatomi
Laerdal-SonoSim Procedure Trainer ger eleverna värdefulla tillfällen att träna med 20 uppsättningar av realistiska patient- och ultraljudsdata på 6 olika platser för ingreppen: de bilaterala inre halsvenerna, de bilaterala lårbensvenerna och de bilaterala nyckelbensvenerna. Eleverna kommer att träffa på realistiska bildmarkörer och -artefakter, som kommer att utgöra en daglig del av utförandet av procedurerna med verkliga patienter.


Mångsidighet, hållbarhet och lättillgänglighet
Inga ultraljudsapparater behövs för att utföra procedurerna med Laerdal-SonoSim, och bildkvaliteten försämras aldrig. En Laerdal-SonoSim Procedure Trainer tillhandahåller träning för insättning av en central venkateter på 6 olika platser och är lätt att upprepa.


Automatiska expertinstruktioner och vägledning
Laerdal-SonoSim Procedure Trainer ger eleverna direkta expertinstruktioner och vägledning före, under och efter proceduren. Videovisningar av resultat med en expertpraktiker som berättar under genomgången av olika tekniker och de viktigaste anatomiska markörerna. Om eleven någon gång under proceduren behöver extra hjälp finns riktlinjer tillgängliga för att visa idealiska sondplaceringar. När proceduren är slutförd får eleven detaljerad feedback.


Skalbar plattform
Laerdal-SonoSim Procedure Trainer är utformad för att kunna införliva framtida ultraljudsguidade utbildningsfall. Fler fall kan läggas till i framtiden via en uppgraderbar programvara utan att ny utrustning behöver köpas in.

Samarbete med ledande partner

Genom vårt partnerskap med SonoSim, en global ledare i ultraljudsträning, utökar Leardal sin förmåga att förbättra patientsäkerheten och hjälper att rädda fler liv. Våra lösningar är enkla att använda, billiga och designade för maximalt träningsresultat.

You must be logged in to submit the form.