Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_BER5806.jpg _BER5806.jpg

Symulacje peer-to-peer z zakresu pielęgniarstwa

Usługi edukacyjne

Dowiedz się jak rozpocząć symulacje umożliwiające studentom pielęgniarstwa rozwój umiejętności oraz uzyskanie biegłości w wykonywaniu procedur. 

Doskonal kompetencje kliniczne

Rozwijaj kompetencje i pewność siebie dzięki nauczaniu poprzez wymianę wiedzy

Przy tak wielu studentach uczestniczących w zajęciach, zapewnienie każdemu wystarczającej ilości czasu na symulacje rozwijające ich kompetencje oraz pewność siebie może być wyzwaniem. Symulacja peer-to-peer jest nowatorskim podejściem do nauczania, opartym na dotychczasowej wiedzy pedagogicznej; w którym uczestnicy symulacji mogą czerpać wiedzę od siebie nawzajem.

Korzystając ze standardowych scenariuszy koncentrujących się na podstawowych umiejętnościach pielęgniarskich, studenci
mogą wspólnie ćwiczyć procedury, aż do momentu uzyskania biegłości w ich poprawnym wykonaniu. Ta metodologia zapewnia elastyczność oraz zwiększa wykorzystanie centr symulacyjnych.

Ukierunkowane zdobywanie wiedzy przy pomocy specjalnie opracowanych scenariuszy

Symulacje peer-to-peer z zakresu pielęgniarstwa podpowiadają jak stworzyć optymalne środowisko do nauki od siebie nawzajem. Dodatkowo oddają do Twojej dyspozycji 10 standardowych scenariuszy, tak byś mógł rozpocząć szkolenia od razu.

Scenariusze opracowano we współpracy ze starannie wybranymi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację pielęgniarek w kraju, w którym dostępna jest usługa. Dzięki temu wszystkie przygotowane scenariusze są zgodne z miejscowymi protokołami i najlepszymi praktykami.
Dodatkowo - dzięki SimDesigner; scenariusze te można dalej adaptować do indywidualnych warunków. Scenariusze zawierają:

Szczegółowe informacje dla instruktorów skupiające się na celach nauczania.

Listy kontrolne umiejętności, które uczeń powinien prawidłowo wykonać.

Kompleksową informację zwrotną dla ucznia i instruktora, zawartą w dzienniku zdarzeń.

Pozwól uczniom przejąć kontrolę i uczestniczyć w procesie nauczania w nowy i innowacyjny sposób.

Dowiedz się więcej

Korzyści płynące z nauczania peer-to-peer

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.