Siirry sisältöön
Avaa navigointi

Vuodesta 2022 eteenpäin: tulevaisuus hoitotyön koulutuksessa

Yhteenveto kehityksestä sekä ohjeita avuksesi

Monien Euroopan maiden terveydenhuollossa on vakava henkilöstöpula. Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen kattojärjestö EPSU ja monet muut järjestöt ovat jo useiden vuosien ajan ilmaisseet huolensa siitä, että EU:ssa on noin 2 miljoonan terveydenhuollon ammattilaisen vaje. Englannin julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä (NHS) on ollut jo vuosien ajan lähes 100 000 avointa työpaikkaa, joista noin 40 000 on ollut hoitajapaikkoja.

Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2020 ensi kertaa julkaisemassa hoitotyötä maailmanlaajuisesti käsittelevässä State of the World's Nursing (SOWN) ‑raportissa todettiin, että hoitajien määrä koko maailmassa oli 27,9 miljoonaa, ja arvioitiin, että pulaa oli maailmanlaajuisesti 5,9 miljoonasta hoitajasta1.

Hoitohenkilöstön ikääntyessä 17 prosentin odotetaan jäävän eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana. 4,7 miljoonaa uutta hoitajaa on koulutettava ja palkattava pelkästään nykyisen työvoiman määrän säilyttämiseksi – puhumattakaan puutteiden paikkaamisesta. Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan yhteensä 10,6 miljoonaa hoitajaa lisää.

Pandemia on lisännyt ja pahentanut maailmanlaajuista hoitajapulaa ja selvästi lisännyt terveydenhoitohenkilöstöön kohdistuvia riskejä, kuten työperäisiä infektioita, stressiä ja työuupumusta, mikä johtuu koronapotilaiden hoitamisesta kuukausien ajan. Joissakin maissa hoitajat ovat lisäksi kohdanneet fyysistä väkivaltaa ja psykososiaalista leimautumista.

Tulevaisuudessa yhä useammat hoitoalan koulutusohjelmat hyödyntävät simulaatiota, jotta ne voivat saada enemmän aikaan vähemmällä vaivalla ja vastata näin kiireellisiin tarpeisiin jatkuvasti. Seuraavaksi kerromme, miten hoitajakoulutuksen simulaatio auttaa oppilaitoksia valmistamaan hoitajia käytäntöä varten vuonna 2022.

Puuttuvan kliinisen harjoitteluajan korvaaminen

Simulaatioharjoituksessa oppijat voivat harjoitella kliinisen käytännön taitojaan ja tiimityöskentelyä turvallisessa ympäristössä. Tämä tuo lisää valmiutta käytännön hoitotyön toteuttamiseen.

_8LR5392 skin tone edit corrected.jpg

”Olemme vakuuttuneita siitä, että simulaatiokoulutus valmistaa oppijoitamme paremmin kliiniseen työhön. He pystyvät harjoittelemaan hoitotyössä tarvittavia käden taitoja sekä vahvistamaan vuorovaikutustaitojaan.”

Rik Depauw, hoitotyön lehtori, Karel de Grote ‑ammattikorkeakoulu, Belgia

 

Simulaatioharjoitusten lisääminen on yksi mahdollisuus varmistaa, että oppijat saavat harjoitella riittävästi kliinisiä taitojaan.

Ohjeistuksemme

Selvitä, mitä koulutusvaatimuksia on asetettu simulaation käytölle osana kliinisen hoitotyön opetusta. Harkitse sitten investointia simulaattoriin, jota voidaan käyttää täydentämään kliinistä harjoitteluaikaa hoitotyön koulutuksessa.

Nursing Anne Simulator on yleinen valinta hoitotyön perustaitojen opetukseen, ja sen modulaarisuuden ansiosta sillä voidaan simuloida erilaisia potilaita. 

Valmistaa hoitajat käytäntöön tehokkaasti

Kun simulointi yhdistetään suoritustietojen objektiiviseen mittaamiseen ja arviointiin, se voi auttaa luomaan tehokkuutta. Simulaatioiden avulla varmistetaan, että jokainen oppija saa laadukkaan ja yhtenäisen koulutuksen. Suorituskykytiedot voivat auttaa paljastamaan yksilö- tai ryhmätason ongelmat varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan korjata välittömästi. Tuloksena on tehokas koulutus, jonka avulla valmistuu käytännön hoitotyön toteuttamiseen pystyviä tulevaisuuden hoitajia.

”Kun ohjaan oppijaa kliinisessä ympäristössä ja näen, että hän on tekemässä virheen, puutun välittömästi asiaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi.
Simulaatiossa opiskelija saa tehdä virheitä. Oppimiskeskustelun yhteydessä tilanteet käydään yhdessä läpi ja se auttaa oppijaa ymmärtämään, mitä sama virhe voi aiheuttaa käytännön hoitotilanteessa.”

Dr. Desiree Hensel, johtaja, Curry College School of Nursing3

Tukea oppimisen etenemiseen

Tulevaisuudessa monissa koulutusohjelmissa aiotaan jatkaa simulaation ja muiden tekniikoiden hyödyntämistä sekä lähi- että verkko-opetuksen helpottamiseksi. Vuonna 2020 tehtiin tutkimus, jossa kartoitettiin sairaanhoitajakoulutuksen tulevia teknologiatrendejä 450:ltä sairaanhoitajakoulutuksen hallinnon ja opetushenkilökunnan jäseneltä sekä johtajalta. 39 prosenttia vastaajista ilmoitti aikovansa tarjota enemmän verkkokursseja pandemian jälkeen6. 48 prosenttia ilmoitti aikovansa investoida virtuaaliseen simulaatioon enemmän kahden seuraavan vuoden aikana, ja 34 prosenttia ilmoitti aikovansa investoida enemmän realistisiin harjoittelunukkeihin7.

Kun yhä useammat koulutusohjelmat käyttävät monia eri simulaatiomuotoja, jotkut simulaatiokeskukset ottavat käyttöön tapoja simulaatiotoimintansa järjestämiseksi ja sen sovittamiseksi oppimispolkuihin. SimZones-kehys on yksi lähestymistapa. Alun perin Bostonin lastensairaalan simulointiohjelmaa varten kehitetty SimZones on järjestelmä, jolla simulaation toteutusmenetelmiä voidaan sovittaa erityisiin oppimistarpeisiin8. Se erottaa simulointitoiminnot neljään vyöhykkeeseen ja lisää oppimistavoitteiden monimutkaisuutta opiskelijoiden edetessä kunkin vyöhykkeen läpi.

Tämän vaiheittaisen simulaatio-oppimismatkan ansiosta opiskelijat oppivat ”kävelemään ennen juoksemista” eli voivat pohjata uutta oppimaansa vanhaan tietoon ennen oikean potilaan hoitoa.

circle-of-learning.jpg

Laerdal on luonut oman muokatun viitekehyksensä, oppimisen kehän, jonka avulla voidaan luokitella oppimisen etenemistä. Tämä järjestelmällinen lähestymistapa terveydenhuollon koulutukseen kuvaa oppimisen vaiheet, joita tarvitaan luottamuksen ja osaamisen kehittämiseen ja potilaiden tehokkaaseen hoitoon.  

Ohjeistuksemme

Tehokkuus on avainasemassa, kun pyrimme kohti parempia tuloksia vuonna 2022. Harkitse oppimisen kehän käyttämistä, jotta voit tunnistaa ja korjata koulutusohjelmasi mahdolliset puuttuvat palaset. Haluat ehkä etsiä vaihtoehtoja, jotka voivat auttaa sinua käsittelemään myös muita ongelmia, kuten tilojen, opetushenkilöstön tai kliinisen harjoitteluajan vajeita. Tässä on muutamia ennusteitamme siitä, miten asiakkaamme käyttävät simulaatiota joidenkin oppimisen kehän osien käsittelyyn vuonna 2022:

 • Taitojen kehittäminen Premature Anne Task Trainer ‑toimenpidemallin avulla. Opiskelijat käyttävät jo tätä kannettavaa mallia eri ympäristöissä harjoitellakseen intubaatio-, nenä-maha- ja orogastrisen putken asettamista, Sellickin otetta ja muita taitoja, kunnes he luottavat kykyynsä suorittaa ne oikealle lapselle. Näemme luottamuksen tähän lähestymistapaan vain kasvavan. 
 • Päätöksenteko vSimin avulla. Virtuaalisimulaatio vahvistaa kliinisiä päättelykyky- ja päätöksentekotaitoja ja auttaa valmistamaan opiskelijoita simulaatiolaboratoriota ja kliinistä harjoitteluaikaa varten. Se voi myös auttaa ratkaisemaan opetushenkilökunta- ja tilavajeita sekä toimia tarvittaessa myös kliinisten harjoittelumahdollisuuksien täydentäjänä. Virtuaalisimulaatio vastaa nykypäivän harjoittelijoiden tarpeita. Näemme, että virtuaalisen simuloinnin merkitys kasvaa tulevina kuukausina.
 • Simulaatio tiimeissä Nursing Anne Simulatorin ja hallinnoitujen palveluiden ohjelman avulla. Tiimikoulutus erityisesti hätätilanteiden varalta parantaa ryhmätyö- ja viestintätaitoja. Hallinnoitujen palveluidemme avulla voimme luoda sinulle skenaarioita koulutustarpeidesi mukaan. Tiimityön parantamiseen tähtäävä simulaatio on tullut jäädäkseen, ja sen merkitys tulee vain kasvamaan.

Viitteet

 1. Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto. Haettu osoitteesta https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/ICN%20Policy%20Brief_Nurse%20Shortage%20and%20Retention_0.pdf.
 2. Mundine, J. & Authement, R. (2021). Nursing education during a pandemic: Will future nurses be prepared? American Nurse. Haettu osoitteesta https://www.myamericannurse.com/perspectives-student-learning-during-a-pandemic-will-future-nurses-be-prepared/.
 3. Forecast for the Future: Technology Trends in Nursing Education (2021). Wolters Kluwer ja The National League for Nursing. Haettu osoitteesta https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lippincott-nursing-faculty/dean-survey.
 4. Kavanagh, J. & Sharpnack, P. (2021). Crisis in Competency: A Defining Moment in Nursing Education. The Online Journal of Issues in Nursing, 26(1). DOI: https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol26No01Man02.
 5. Pexton, C. & Van Kooy, M. Using Six Sigma to Improve Clinical Quality and Outcomes. iSixSigma. Haettu osoitteesta https://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/dmaic/using-six-sigma-improve-clinical-quality-and-outcomes/.
 6. Wolters Kluwer ja The National League for Nursing (2021). Katso viite nro 3.
 7. Ibid.
 8. Roussin, C. & Weinstock, P. (2017). SimZones: An Organizational Innovation for Simulation Programs and Centers. Academic Medicine, 92(8). DOI: 10.1097/ACM.0000000000001746.
 9. Wolters Kluwer ja The National League for Nursing (2021). Katso viite nro 3.