Przejdź do treści

Program nauczania w dziedzinie kardiologii UMedic

Zaktualizowany program nauczania w dziedzinie kardiologii dla e-learningu

Informacje ogólne

UMedic Multimedia Computer Curriculum to ukierunkowany na pacjenta system, który, jak pokazano, zwiększa umiejętności uczestników szkolenia w zakresie oceny w miejscu opieki, jednocześnie ucząc rozumienia wywiadów medycznych, danych laboratoryjnych i leczenia. Umiejętności związane z miejscem opieki w UMedic są przekazywane przez demonstracje wideo z wykorzystaniem kardiologiczno-płucnego symulatora pacjenta Harvey®, który symuluje wyniki badań fizykalnych w praktycznie dowolnej chorobie kardiologicznej.

Zalety produktu

 • UMedic może być wykorzystany w połączeniu z kardiologiczno-płucnym symulatorem pacjenta Harvey lub niezależnie
 • Zapewnia wszechstronny program nauczania w dziedzinie kardiologii
 • Skutecznie uczy umiejętności oceny w miejscu opieki – przy różnych populacjach i poziomach umiejętności uczestników szkolenia
 • Samokształcenie redukuje czas instruktora i koszt znalezienia pacjentów z określonymi wynikami w miejscu opieki w danym momencie roku akademickiego

Cechy produktu

 • 20 interaktywnych programów opartych na przypadkach
 • Nacisk na umiejętności wykorzystywane przy łóżku pacjenta
 • Obejmuje wszystkie oceny i sposoby terapii
 • Dla studentów, rezydentów, lekarzy, asystentów lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarek dyplomowanych
 • Baza danych umożliwiająca obserwację jakości pracy
 • Nieograniczona liczba osób szkolących się w sieci
 • Wyniki związane z płucami
 • Najbardziej aktualne metody leczenia pacjentów
 • Najbardziej aktualne metody oceny pacjentów
 • Zgodny z oryginalnym lub aktualnym symulatorem Harvey

Specyfikacja

Program nauczania
Program nauczania jest podzielony na cztery serie po pięć programów; nacisk jest kładziony na patofizjologię i umiejętności wykorzystywane przy łóżku pacjenta, częste problemy terapeutyczne oraz wrodzone i nabyte choroby, aby zapewnić wszechstronny program nauczania w dziedzinie kardiologii.

PIERWSZA SERIA
Nacisk na patofizjologię i umiejętności wykorzystywane przy łóżku pacjenta, w tym:

 • Zdrowy pacjent
 • Zwężenie aorty
 • Niedomykalność aortalna
 • Zwężenie mitralne
 • Niedomykalność mitralna

DRUGA SERIA
Nacisk na częste problemy terapeutyczne, w tym:

 • Angina pectoris
 • Ostry zawał ściany dolnej
 • Ostry zawał ściany przedniej
 • Kardiomiopatia
 • Nadciśnienie

TRZECIA SERIA
Dodaje choroby wrodzone i nabyte, w tym:

 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
 • Ostre zapalenie osierdzia
 • Pierwotne nadciśnienie tętnicze
 • Ostra niedomykalność mitralna
 • Przerostowa, obturacyjna kardiomiopatia

CZWARTA SERIA
Nacisk na choroby dzieci, w tym:

 • Niegroźny szmer
 • Wypadanie zastawki mitralnej
 • Ubytek przegrody międzykomorowej
 • Koarktacja aorty
 • Tetralogia Fallota

Spis treści

Każdy program obejmuje pełne spotkanie z pacjentem. Uczestnik szkolenia uzyskuje wskazówki od instruktora, który przekazuje wyjaśnienia, informacje zwrotne i podpowiada działania zaradcze.

 • WYWIAD
 • WYNIKI UZYSKIWANE PRZY ŁÓŻKU PACJENTA
  Przedstawiane przez instruktora na „Harveyu, kardiologiczno-płucnym symulatorze pacjenta”
  • Wygląd ogólny
  • Ciśnienie krwi
  • Tętna tętnicze i żylne
  • Ruchy przedsercowe
  • Osłuchiwanie kardiologiczne i płucne
 • DIAGNOZA
 • DANE LABORATORYJNE
  • Morfologia i biochemia krwi
  • Elektrokardiogramy
  • Rentgenogramy
  • Echo Doppler w czasie rzeczywistym
  • Inne techniki obrazowania i angiogramy
 • TERAPIA
  • Ten komponent zawiera nagrania dotyczące terapii interwencyjnej oraz chirurgicznej
 • PATOFIZJOLOGIA
 • DYSKUSJE
  • Kluczowe punkty edukacyjne i naprawienie szkód
  • Podsumowanie przypadków przez kardiologów cieszących się autorytetem
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.