RQI - En vetenskaplig innovation för HLR-träning

 

Partnerskap för att rädda liv

I mer än 30 år, har HLR-rådet och Laerdal samarbetat för att leverera det bästa i HLR-träning och utbildning., och vi är stolta över att nu också implementera programmet RQI tillsammans. Ett nytt sätt att träna livräddande HLR färdigheter. RQI är forskningsbaserat och fokuserat på att göra skillnad, du kan träna ofta och på dina egna villkor. Det hjälper dig att leverera högpresterande HLR varje gång. RQI kan spara tid och kostnader - och bidra till att rädda fler liv.

Länk till HLR-rådets pressmeddelande>>

Återkommande utmaningar för dagens HLR-träning

Kvalitét

Många vårdanställda utför inte hjärt-lungräddning som en vanlig del av sitt arbete och vissa utför sällan HLR annat än inom ramen för någon utbildningskurs med 2–5 års mellanrum. Forskning visar att färdigheter i livsuppehållande åtgärder kan försämras så snabbt som inom tre månader efter senaste utbildning.

Dokumentering och rapportering

Hur kan man säkerställa att HLR-träningarna håller god kvalitét, och hur protokollförs det?  I dagens läge är det vanligt att vårdpersonal spenderar många timmar på att sammanställa och dokumentera närvaro, vilket ofta krävs för både intern och extern rapportering.

Kostnader

Traditionell lärarledd HLR-utbildning kan vara relativt tidsödande och kostsamt, bland annat
på grund av resor och missad tid för personalen på avdelningen.

     

RQI är framtaget tillsammans med Svenska HLR-rådet för att bemöta dessa utamningar.

Låg dos, hög frekvens - träning som underhåller kompetensen

RQI-station med feedback (klicka för att förstora)
 
RQI tillåter vårdgivare att träna på egen hand, på sina egna villkor. Psykomotorisk förmåga kan bedömas på cirka 10 minuter under ett vanligt arbetsskift. De standardiserade HLR mätvärdena för personalen gör det också enkelt att övervaka personalens prestationer. RQI: s centraliserade rapportering om HLR färdigheter minskar avsevärt tidsåtgången för registrering av data.

En studie publicerad i Pediatrics visade att täta korta utbildningar, så kallad "low dose, high frequency", mer än fördubblade bibehållandet av HLR-färdigheter med hög kvalitet. (2) I den här studien ökade andelen vårdanställda som utförde utmärkt HLR från 26 % till 65 % när de fick öva tre (3) gånger under en sexmånadersperiod.(3).
 
 

 Kvalitetsförbättring genom att använda Analytics

 

 

Resultat av individuella färdigheter i organisatorisk översikt (klicka för större bild)
   
 
      

Analytics är ett system som tillsammans med RQI ger kunderna möjlighet att analysera och visualisera sina egna data. All data från de enskilda RQI aktiviteterna sparas och sammanställs i Analytics-systemet. Arbetsledare kan komma åt alla delar av de utförda prestationerna - från individer till fullt sammanställda systemdata för en institution.

 

Detta gör att adaptiva inlärningsaktiviteter kan erhållas för avdelningar eller institutioner, som ger full feedback på prestationerna och kompetensutvecklingen.

 

 In-Situ - träning som minskar kostnader och ökar patienttid

Sparad data visar att RQI stationer används dygnet runt,
 
 

RQI gör träning och utbildning mer tillgänglig. Data från implementerade RQI-stationer visar att utbildningen nu sker dygnet runt, med träningstoppar runt skiftbyten.

Detta frigör tid och resurser för instruktörer och lärare, så att de kan koncentrera resurserna på teamträning och riskområden i stället för grundläggande färdigheter.

Exemplevis; 1000 anställda som ska utbildas per år, tre och en halv timme vardera, i grundläggande HLR. Genom att implementera RQI, kan du minska utbildningstiden med minst en timme per person. Det är en minskning med tusen timmar - per år.

Tusen timmar mer för patientvård.

 

RQI gör skillnad

Texas Health Resources, USA

Två år efter genomförandet av RQI programmet på Texas Health Resources (THR) sjukhus i Dallas, har sjukhuset uppnått följande resultat:
• 98% slutför kursen varje kvartal
• Kostnaderna för HLR-utbildning minskade med
250 000 dollar
• Antalet överlevande patienter ökade med 21%

THR personal använder nu RQI programmet och vill inte gå
tillbaka till klassrumsbaserad träning, eftersom programmet
uppfyller deras behov för en förbättrad HLR kvalitet.
 

Cabrini Health, Australia

För att uppfylla nationell säkerhets- och kvalitetsstandard (National Safety and Quality Health Service (NSQHS) Standards) implementerade Cabrini Health of Australia RQI över hela deras organisation.  100% av personalen har genomgått utbildningen och data visar nu att träning har genomförts dygnet runt, med peakar runt tiderna för skiftbyten.

 

     

    

Vi startade programmet på grund av att data hade visat att endast
25 % av vår personal kunde utföra kompressioner och inblåsningar iönskad takt. Det kostade oss över 500 000 dollar per år och det var svårt att fastställa om alla normer uppfylldes. Nu uppfyller mer än 90 % av personalen standarden med god marginal och vi vet att 100 % av våra anställda har genomgått utbildningen.

Matt Johnson

Director of Education
Cabrini Health, Australia

    

Vad betyder RQI för mig som instruktör?

RQI-programmet kan hjälpa instruktörer till att;

• Fokusera på teamträning - rekommenderas starkt som en integrerad

komponent i RQI programmet. Instruktörer kan utveckla, organisera och

leverera teamträningar, och samtidigt handleda strukturerade

debriefing sessioner.

• Utnyttja prestationsdata tillgängliga från RQI

för att genomföra riktade förbättringsstrategier.

• Mer tid för kvalitetsförbättring och patientvårdsverksamhet,

t.ex. identifiering av försämrade patienter / ”early warning score”,

infektionsbekämpning, etc.

 

RQI Programmet stödjer viktiga element i Inlärningscirkeln

genom att hjälpa till att förbättra individuella HLR färdigheter

och förbereda personal för den viktiga lärarledda teamträningen.

Med bättre förberedd personal gör RQI det möjligt att genomföra

teamträning med högre kvalitet och därmed kan personalen vara

bättre förberedda i att hantera hjärtstopp i en klinisk miljö.

 

Refererad forskning:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93-98.
  2. Part 16: Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920-S933
  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145-e151