Gå vidare till
Öppna vägledning

Hur kan du öka dina vinster med SimCapture

Öka din organisations vinster för simuleringar

Startkostnaderna för att sätta upp eller expandera ett vårdsimuleringscentrum med utrustning, personal, audiovisuell infrastruktur, och administrationsprogramvara kan vara avsevärda. Därför är det troligt att du någon gång i framtiden kommer att bli tvungen att motivera dina utgifter för att få stöd och finansiering.

SimCapture Cloud är inte bara till för inspelning av videodetaljer – det registrerar även prestationsdata och levererar den datan till dig på ett sätt som gör det lätt för dig att utvärdera elevers prestationer. Det gör att om du väljer SimCapture som ditt centers plattform för simulering och återkopplingshantering kommer du att se en betydande vinst. Specifikt kan det underlätta dessa fyra kritiska driftsområden:

boost-roi-simcapture-cloud-spb.jpg

Fjärrsimulering

COVID-19 har drastiskt förändrat hur organisationer planerar och levererar träning och utbildning. Lärare och personal på simuleringscentret fortsätter att anpassa sig och möta utmaningarna med fjärrutbildning, så att SimCapture kan hjälpa dig att bygga kompetens och självförtroende – var och när som helst.

SimCaptures fjärrlösningar ger elevåtkomst från hela världen, inspelning på anläggningen eller in situ samt virtuell återkoppling. I de här funktionerna ingår:

  • Fjärr-OSCE: Elever och standardiserade patienter (standardized patients, SP:er) mötas utan Zoom eller annan 3-parts programvara.
  • Elevdrivna Scenarier: Med nya egendrivna scenarier kan studenter öva upp sina färdigheter tillsammans eller skicka in inspelningar av sina färdigheter för granskning och utvärdering.
  • SimCapture Mobilapp: Användare kan ansluta upp till fyra mobila enheter, och spela in simuleringssessioner in situ.

Men SimCaptures fjärrlösningar kan du leverera träning smidigt, löpande och utan hinder.

Automatisering och Effektivitet

För de flesta organisationer är det en topp-prioritet, och ett primärt vinstmål, att öka effektiviteten utan att offra kvalitet. SimCapture erbjuder ett paket med tillgängliga verktyg som är skräddarsydda för enkel, ökad effektivitet, bland annat:

  • Schemaläggning av aktiviteter inom simuleringscentret
  • Egenregistrering för elever
  • Händelseaviseringar för elever
  • Automatiserad inloggning och tilldelning av rum på centret

SimCapture har dessutom en helt anpassningsbar central kontrollmodul. Det gör att administratörer kan förbereda och återställa flera rum från ett enda gränssnitt. Efter att dina studenter har utfört aktiviteter på plats eller distans sammanställer SimCapture automatiskt alla inspelade sessioner, utvärderingar och rapporter. Allt det innehållet placeras sedan i studenternas register. För att ytterligare minska den administrativa arbetsbelastningen hanterar SimCapture även nivågruppering av interaktioner mellan standardiserade patienter och elever.

Med automatiserade kontroller kan ett simuleringscenter med begränsad personal stödja ännu fler aktiviteter – och till och med ha möjlighet att hyra ut simuleringscentret till andra organisationer som en extra inkomstkälla.  

Läroplanshantering och Samarbete

Det är också viktigt att tänka på hur simuleringens läroplan hanteras och presenteras. SimCaptures funktioner låter lärare samarbeta för att skapa en läroplan som kan användas gång på gång. Manuell poängsättning behövs inte när SimCapture Cloud kan lagra och övervaka elevernas resultat – vilket ytterligare minskar den administrativa arbetstiden.

Ytterligare funktioner är bland annat:

  • Ett kollaborativ frågebibliotek för att skapa och återanvända utvärderingar
  • Ett integrerat och anpassningsbart elektroniskt journalsystem (Electronic Medical Record, EMR)
  • Kurser för att organisera, administrera och spåra elevers utveckling

En pålitlig plattform för hantering av läroplanen och övervakning av studieresultat kan bespara dig oräkneliga timmars datainmatning.

Rapportering och Nivågruppering

SimCapture kan övervaka all prestationsmätdata för aktiviteter på plats och distans. Det innebär att med några få musklick kan alla centrets användningsdata sorteras, exporteras och delas som en PDF-, Excel- eller HTML-fil. Den lättanvända navigationen ger dig tillgång till användare, standardiserade patienter, simulatorer, rum, klinisk utrustning och till och med SSH-ackrediterat indelningsinformation.

Eftersom varje simuleringscenter har olika organisatoriska strukturer är roller och åtkomst helt anpassningsbara. Bara den mest relevanta informationen för varje roll presenteras slutanvändaren.

Direkt tillgång till rapporter gör att föreståndare, dekaner och andra viktiga intressenter snabbt och precist kan motivera sina investeringar, övervaka aktuella finansieringsbehov och uppvisa vinst till den övriga organisationen. Utöver den potentiella vinsten för organisationen ger SimCapture absolut en vinst för eleverna.

Lösningar som också kan intressera dig