Gå vidare till
Öppna vägledning
_75D2826.jpeg _75D2826.jpeg

Regeringen satsar på ambulanssjukvården

Nu stärks den prehospitala akutsjukvården

 

 

Information gällande det bidrag som regeringen satsar på att stärka ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen därför en satsning på en förstärkt ambulanssjukvård med 100 miljoner kronor 2021 och motsvarande belopp för 2022–2023. Inom ramen för satsningen har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått överenskommelsen God och nära vård 2021 (S2021/0082) den 29 januari 2021. Förstärkningen av ambulanssjukvården ingår som ett utvecklingsområde i överenskommelsen och regionerna tilldelas 85 miljoner kronor för ändamålet. 

För att få ta del av medlen ska regionerna genomföra insatser som syftar till att utveckla ambulanssjukvården, göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv och anpassa den till de förändringar som omställningen till god och nära vård innebär. 

Medlen kan exempelvis användas till:

  • Insatser som utvecklar ambulanssjukvården för att möta hela hälso- och sjukvårdens utveckling och behov. Det gäller såväl god och nära vård som högspecialiserad vård.
  • Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad samverkan med andra aktörer för omställningen till nära vård.
  • Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården. Insatserna kan rikta sig till medarbetare inom hela larmkedjan.
  • Insatser som ger utvecklade förutsättningar för samordning av sjuktransporter. Det kan t.ex. handla om samverkan mellan regioner och med andra aktörer som exempelvis den statliga räddningstjänsten.

Relevanta lösningar för kompetensutveckling inom ambulanssjukvården

Fyll i dina uppgifter för snabb återkoppling från oss

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.