Gå vidare till
Öppna vägledning
SimManALS-EMS (1).jpg _8LN5294-600x400-d9c3bb2.jpg

Regeringen fortsätter att satsa på ambulanssjukvården

- ytterligare 85 miljoner under 2023

 

 

Information gällande det bidrag som regeringen satsar på att stärka ambulanssjukvården

Förstärkning av ambulanssjukvården är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2023. Det omfattar totalt 85 miljoner kronor till regionerna. 

Regionerna ska genomföra insatser som syftar till att:

  • Utveckla ambulanssjukvården
  • Göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv
  • Anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära vård innebär.

Medlen kan exempelvis användas till:

  • Insatser som utvecklar ambulanssjukvården för att möta hela hälso- och sjukvårdens utveckling och behov. Det gäller såväl god och nära vård som högspecialiserad vård.
  • Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad samverkan med andra aktörer för omställningen till nära vård.
  • Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården. Insatserna kan rikta sig till medarbetare inom hela larmkedjan.
  • Insatser som ger utvecklade förutsättningar för samordning av sjuktransporter. Det kan till exempel handla om samverkan mellan regioner och med andra aktörer.

Utbetalning av medel

Medel till kommunerna betalas ut till de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används.

Medlen till regionerna och RSS utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen ska ske senast den 1 december 2023.

Relaterade artiklar och mer info om hur du söker medel:

 

I mars 2023 lämnade SKR in en helårsrapport om sitt arbete med att stödja kommuner och regioner under 2022, enligt överenskommelsen om en God och nära vård. Läs via knappen nedan. (Ambulanssjukvården sid 23).

Rapporten hittar du här (ambulanssjukvården sid 23)

 

 

Relevanta lösningar för kompetensutveckling inom ambulanssjukvården

Fyll i dina uppgifter för snabb återkoppling från oss

Vi hanterar dina uppgifter enligt:  Laerdal's Privacy Policy.

Vi hanterar dina uppgifter enligt:  Laerdal's Privacy Policy.